lv
en

Mēs radām stāstus

Stāsti ir mums visapkārt. Katrs stāsts ir īpašs. Mūsu stāsts ir interjera arhitektūra.  

5

Viens no mūsu know-how ir stāstu stāstīšana. Stāstu, kura galvenais varonis ir  interjera arhitektūras projekts. Vēstījuma saturs izriet no notikuma kopuma,  kurā savstarpēji mijiedarbojas – vietas, telpas un laika dimensija. Kā arī biznesa modelis, projekta uzstādījums, apkārtējā vide un pasūtītāja personība. Rūpīgi izvērtējot un analizējot šos faktorus veidojas loģiska stāsta struktūra jeb interjera koncepcijas pamatojums. Tas sniedz atbildes uz diviem būtiskiem jautājumiem – kas? ir projekta būtība un kāpēc? tieši šāds ir stāsta galvenā varoņa raksturs. Atbildes kalpo par jēgpilnu pamatu tālākajiem projekta attīstības soļiem un iezīmē katra projekta identitāti.  Projekts iegūst savu personas kodu, kurā iekodēts zīmīgs vēstījums. Rezultātā top interjera arhitektūra, kurā nekas nav nejaušs.

Stāstu radīšana jeb storytelling ieņem nozīmīgu lomu publiskā sektora projektos, jo kalpo kā emocionāls tilts starp mērķauditoriju un interjera arhitektūras projektu. Kā kuģi nosauksi, tā arī tas peldēs. Privātā sektora projektos storytelling procesā atklājas pasūtītāja personība un vērtības, kuras ir svarīgi iekodēt projektā. Jo interjera arhitektūra ir stāsts par cilvēku. Personību.

Sāc sadarbību šeit

Sazinies ar mums